Beskid Team - Klub Sportowy

Beskid Team

Klub Sportowy „Beskid Team” jest stowarzyszeniem sportowym zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków zajmującym się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Oświęcimskiego, wpisano w dniu 19.07.2017 r.

Organem uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:

  • Prezes: Dawid Rusin
  • Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Antoni Gara
  • Wiceprezes do spraw szkolenia: Katarzyna Romik

Klub działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutem.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 04.09.2017 roku o godzinie 18.00 na hali sportowej.

Zajęcia klubu sportowego zaczynają się z dniem 11.09.2017 roku wg harmonogramu na stronie.

Zajęcia z nauki pływania zaczynają się od 11.09.2017 r.


Szkoła Pływania Kęty

Profesjonalna szkoła pływania zaprasza na szkolenia z zakresu nauki i doskonalenia pływania dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Efektywna nauka pływania składa się z etapów, które muszą stanowić spójną całość aby uzyskać w rezultacie pozbawioną wysiłku, piękną dla oka, technikę pływania.

Nasze zajęcia dzielimy na trzy poziomy:

  • poziom podstawowy (gry i zabawy, poślizgi, nauka pracy nóg, nauka pracy ramion)
  • poziom średnio-zaawansowany ( doskonalenie pracy nóg, doskonalenie pracy ramion, skoki, nawroty)
  • poziom zaawansowany (doskonalenie koordynacji ruchowej, doskonalenie skoków i nawrotów, kształtowanie zdolności motorycznych)

Każdy z uczestników dostaje pakiet startowy - sprzęt a nasza szkoła posiada prywatny sprzęt, który umożliwia efektywną i dynamiczną pracę.

Rodzeństwo może uczęszczać na różne poziomy pływania o tej samej godzinie!

Zapisy na zajęcia Kęckiej Szkoły Pływania